Trước hết, hiểu về chữ “Thế”, có hai cách giải thích khác nhau. Chữ Thế có nghĩa là Thời, Tam Thế Phật là Phật của 3 thời: quá khứ, hiện tại, tương lai.

Chữ Thế có thể hiểu là thế giới, gồm thế giới phương Đông (bên phải) là thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư; thế giới phương Tây (bên trái ) đó là thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà hai bên là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát và thế giới trung tâm là thế giới Sa Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Vậy chính xác, Tam Thế Phật gồm những phật nào? Bộ tượng tam thế phật khắc họa ba vị phật gần giống nhau, ngồi thiền ở tư thế kiết già. Tên đầy đủ của bộ tượng này là Tam thế tam thiên phật. Ba vị Phật là đại diện của quá khứ, hiện tại, tương lai.
Sự hiện thân của 3 vị phật về 3 thời hiện tại, quá khứ, tương lai nhắc nhở con người phải trân trọng cuộc sống hiện tại, sống đúng với những gì mình đang có, sống đúng đạo lý để hướng tới tương lai tốt đẹp trên cơ sở, nền tảng của quá khứ.
Trưng bày tượng Phật trong nhà cũng thể mong muốn về cuộc sống bình an, được chở che, phù hộ. Phật luôn có tấm lòng từ bi, độ lượng, thương người nên sẽ bảo vệ con người trước mọi hiểm nguy của cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *