Vàng Nam Kinh 24k ( khổ 9,3×9,3 xấp 100 lá)

2,600,000