Vàng Nam Kinh 24k ( khổ 4,3×4,3 xấp 100 lá)

720,000