Vàng Công Nghiệp – Hộp 2000 Lá Quỳ Khổ 9x9cm

800,000