Bàn cúng Phật (ngang 90, cao 35 ,rộng 36)

16,000,000